ORF – Vzdrževanje pri glasovanju na kmetijski zbornici

Iz protesta so se vzdržali glasovanja

Kot odziv na izbirni postopek za vodjo podružnice kmetijske zbornice v Velikovcu se je Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) iz protesta vzdržala pri glasovanju o proračunu. Ob tem je SJK predlagala, da naj bo tudi slovenščina uradni jezik.

Protestna akcija zavlačevala sejo

Uporniški duh je preveval ozračje na začetku sredine seje zbora svetnikov koroške kmetijske zbornice v Hrastovici. Šele po tretjem poskusu in nagovoru predstavnika skupine „Plattform für Bauerninteressen“ se je seja lahko začela.

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov se je nato iz protesta vzdržala pri glasovanju o proračunu. Izbirni postopek za vodjo podružnice v Velikovcu je potekal skladno s poslovnikom predstojništva, je pojasnil predsednik kmetijske zbornice Koroške Johann Mößler v odzivu na zborničnega svetnika Stefana Domeja. Domej je kot vodja frakcije Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov pred glasovanjem o predlogu proračuna 2020 razložil, da tega Marinka Mader-Tschertou, Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik iz protesta ne bodo podprli.

Mößler: „Jezik nikdar ni bil kriterij“

Glede namestitev v preteklosti je Johann Mößler menil, da nikdar ni bil kriterij, da bo kdo zaposlen zato, če dodatno obvlada drugi deželni jezik in nikoli to ni bil vzrok, da kdo zaradi tega ne bi bil izbran.

Iz protesta so se vzdržali glasovanja 2

„Kot Slovenci tega ne moremo sprejeti“

Ko je vodja frakcije Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Stefan Domej nagovoril zbor svetnikov ter nato v pogovoru razložil odločitev, je njegove besede preveval uporniški duh. Čisto v skladu z verzom pesmi Andreja Kokota: „V mojih mislih je upor, v mojem srcu je upor“.

Pisno je Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov v obeh deželnih jezikih predlagala občnemu zboru kmetijske zbornice na Koroškem sprejetje sklepa, da je slovenščina v okviru delovanja Kmetijske zbornice uradni jezik na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost.

Poleg predloga glede uradnega jezika slovenščine poleg nemščine so Stefan Domej, Marinka Mader-Tschertou, Marjan Čik in Franc Jožef Smrtnik pisno predložili še naslednje zahteve:

1.Ekološke kmetije, ki imajo prosto rejo živine, ne morejo pa ponujati paše, naj ostanejo brez sankcije do konca subvencijske dobe;

2.Poziv na kmetijsko ministrstvo, da bo v novi SKP prostora tudi za temeljno podporo za male kmetije. Ker te kmetije zaradi velikosti svojih obratnih površin in naravnih okoliščin niso konkurenčne, po drugi strani pa prav s svojim načinom gospodarjenja krepijo ekološko in biotsko pestrost in ohranjajo kulturno pokrajino, je potrebno, da zanje pripravimo in izdelamo poseben program podpore in;

3.Predstojništvo Kmetijske in gozdarske zbornice na Koroškem poziva novo zvezno vlado, da naj poskrbi in izdela kmetijski subvencijski program, ki bo imel do konca subvencijske dobe imel svojo veljavnost.

Smrtnik svetnikom: „Jezik, ki se ga splača naučiti“

Zbornični svetnik, župan Franc Jožef Smrtnik je končal svoj govor z božično-novoletnim darilom svetnicam in svetnikom. Poklonil jim je po en izvod kmečkega koledarja in v svoji materinščini poudaril: „Prav bi bilo, da bi se včasih zavedali, da je Koroška dvojezična in ljudje še žabarijo slovensko. Tudi vi se lahko naučite, da je slovenščina jezik, ki se ga splača naučiti.“

Nach oben scrollen