Odzivi medijev

KIS v medijih

ČLANEK:

ORF –Rok za prijave na ocenjevanje se bliža

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3089224/

ORF – Obisk ministrice

https://www.novice.at/brez-meja/ozadja/o-zasciti-kmecke-zemlje-in-prekomejnih-projektih/

ORF – Omizje kmetov in kmetic

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3019519/?fbclid=IwAR0Qz8cTAtl3Qta-uHNMfdkqvmwCK_Pex5tIQqT_6Kn_rON33EIVJi6ZvCo

ORF – Vzdrževanje pri glasovanju na kmetijski zbornici

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3026850/

ORF – Predstavitev koledarja

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3026390/

Novice – nova predsednica

https://www.novice.at/brez-meja/ozadja/marinka-mader-tschertou-nova-predsednica-kis/

VIDEO: https://tvthek.orf.at/profile/Dober-dan-Koroka/85528/Dober-dan-Koroka/14036570/koledar-KIS-Kalender-2020/14616054?fbclid=IwAR0CO20NP4cnc32QmxSAYQLYp4-XXvaFBcQlio9nmF3jcmMLUmiCjCVVlE0

Tadej Čertov in Karl Maier sta razvila zelo zanimivo napravo, ki je v veliko pomoč za čebelarje – BeeSaver

https://www.meinbezirk.at/klagenfurt/c-wirtschaft/die-bienen-immer-im-blick_a3596151?fbclid=IwAR0ZaPPt5zMV8Z1T8URhx1dRRiYqab5LYah3Xaq0AS9taHHcrVvrLY8XUZY#gallery=null 

Priznanje za Posojilnico Bank na sejmu AGRA

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3010590/

AGRA – kmetijsko-živilski sejem Gornja Radgona 2019

Letošnja ekskurzija na sejem AGRA v Gornjo Radgono je potekala 24. avgusta pod vodstvom Sonje Wakounig. Bilo je 40 udeležencev, ki so si ogledali najnovejše tehnologije in novosti na kmetijskem področju.

Na sejmu AGRA se zrcalijo dobri odnosi

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3010047/

Splošne objave o pisarni KIS

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2979585/

Informacija o knjigi Naše kmetije

https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2018/11/tdd-Knjiga-o-slovenskih-kmetijah-na-avstrijskem-Koroskem-Kmecka-izobrazevalna-skupnost-a1b7525f-30a8-425c-b75b-e56f9928b098.html

Kmečki praznik 2019

18. Kmečki praznik 19.07.2019.

18. kmečki przanik – Kmetice in kmeti so se sreöali letos v Vidri vasi

Pliberski casopis_2_2019_18-19

https://www.facebook.com/kisnetat/posts/2398542597084682?__tn__=K-R

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3005457/

Kmečki praznik – članek (JPG)

Bauernfest – Woche (PDF)

Ministrstvo-Kmečki praznik 2019 (PDF)

Kmečki praznik 2019 – Agora (PDF)

Poročilo prakse

Poročilo PRAKSE 2019 (DOC)

Izlet šolarjev

Izlet šolarjev Tanzenberg (PDF)

Licitacija lesa 2019

Kmečki glas (JPG)

ORF (PDF)

Novice (PDF)

30 let delovanja v prid domačemu kmetijstvu: Kmečka izobraževalna skupnost

Ob priliki 30-letnice obstoja je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v petek, 16. novembra 2018, vabila na jubilejno slovesnost v Kulturni dom v Pliberk. Na praznični prireditvi je predstavila poseben projekt: Novi zbornik „Naše kmetije I Unsere Bauernhöfe«.

NOVICE – Slovenski tednik na Koroškem (30.11.2018)

NEDELJA (25.11.2018)

ORF – SLOWENISCHE PROGRAMME (19.11.2018) 

RAI (30.11.2018)

KMEČKI GLAS (28.11.2018)

GORENJSKI GLAS (28.11.2018)

SLOVENCI.SI

17. Kmečki praznik privabil več sto ljudi

Pred idiličnim ozadjem Podkanjskega slapa v Galiciji se je v nedeljo, 22. julija 2018, odvijal tradicionalni Kmečki praznik. S ponujenim kulinaričnim in kulturnim užitkom posebne vrste je tudi letos prepričal starejše in mlajše obiskovalce.

NOVICE, 10.08.2018

KMETOVALEC, 8/2018

ORF SLOVENSKI SPORED 

OBČINSKI LIST GALICIJA

NOVICE, 13.07.2018

KÄRNTNER BAUER, 27.07.2018

KÄRNTNER WOCHE, 18.07.2018

KÄRNTNER WOCHE ONLINE 

KLEINE ZEITUNG, 22.07.2018

NEDELJA, 29.07.2018

Ponovno izreden uspeh za koroške kmetice in kmete na Ptuju

 Pod častnim pokroviteljstvom ministra MKGP mag. Dejana Židana so 18. maja 2018 na Ptuju slavnostno odprli razstavo DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ, ki vsako leto poteka v minoritskem samostanu. Koroške kmetije so v okviru 29. državne razstave zopet prejele obilo priznanj za svoje izdelke.

KÄRNTNER BAUER (01.06.2018)

NOVICE – Slovenski tednik na Koroškem (25.05.2018)

KLEINE ZEITUNG (25.05.2018)

ORF – SLOVENSKI SPORED (25.05.2018): Slovenščina/Slowenisch

ORF – SLOVENSKI SPORED (25.05.2018): Nemščina/Deutsch

KMEČKI GLAS (23.05.2018)

Jeziki in naravoslovje treh dežel

Dvig jezikovne kompetence dijakov z velikim poudarkom na slovenskem jeziku je eden glavnih učinkov projekta programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Izmenjave se udeležuje po šest dijakov Slovenske gimnazije, šole Znanstvenega liceja Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškega centra Naklo.

Dijaki in dijakinje na izmenjavi v Naklem

„Voda in hrana za trajnostni razvoj“ se glasi tema izmenjave šestih dijakov 6.a in 6.b razreda ZG/ZRZ za Slovence v Celovcu, liceja Franceta Prešerna iz Trsta in Biotehniškega centra Naklo – srednja šola v projektu programa Erasmus+. Od 7. do 18. maja so dijaki in dijakinje iz Trsta in Celovca gostje prvega letnika biotehniške gimnazije.

„Z živo večjezičnostjo v svet“

Koordinatorica na Slovenski gimnaziji v Celovcu je profesorica Irina Kert, v tem tednu dijake spremlja profesor Marcell Smolej. Ravnateljica Zalka Kuchling, ki je pospremila prvi dan svoje dijake, razlaga šolsko partnerstvo v luči vodila „Z živo večjezičnostjo v svet“ – v tem sklopu pa razvijanje sposobnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku, kar je zlasti dragoceno za pripadnike slovenske skupnosti na Primorskem in Koroškem.

Kratica SLAVIT razodeva države, v katerih se izobražujejo mladi, sedanja izmenjava je ena od skupno treh dvotedenskih aktivnosti. „Trajnostni razvoj koroške regije“ bo v presoji meseca oktobra 2018 v Celovcu, „Voda od Glinščice do Štivana“ pa marca 2019 v Trstu.

„Slovensko v naravoslovje treh dežel“

Navedene dejavnosti prihajajo do izraza v skupnem naslovu projekta programa Erasmus+ „Slovensko v naravoslovje treh dežel“. Traja pa v obodbju od 4. septembra 2017 do 3. novembra 2019. Kakor pojasnjuje ravnateljica Zalka Kuchling, s projektom želijo doseči več učinkov, eden od rezultatov bo slovar naravoslovnih izrazov v štirih jezikih (slovenščina, nemščina, italijanščina, angleščina).

21. junija delavnice, šport, praznovanje, akademija

Nekaj več kot šest tednov je do 21. junija. Ta dan se bo predstavila Slovenska gimnazija v vsej svoji raznolikosti z vsestranskimi delavnicami absolventk in aboslventov. Ob tem bo na sporedu športni dan, ki se bo nadaljeval kot praznik dijakov in staršev. Zvečer istega dne vabi šolska skupnost na slovesno šolsko akademijo.

Vir: ORF Slovenski spored, http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2911547/

Licitacija vrednejšega lesa presegala vse rekorde

 Na območju Obrtno-podjetniške cone Slovenj Gradec se je letos že 12ič odvijala licitacija vrednejšega lesa. 14. februarja – na dnevu odprtih vrat – je Kmečka izobraževalna skupnost skupaj s Koroško kmetijsko zbornico organizirala ekskurzijo na dražbo, ki je bila v vseh pogledih rekordna.

KÄRNTNER BAUER, 09.03.2018

NOVICE (Slovenski tednik na Koroškem), 23.02.2018 (PDF)

ORF (Slovenski spored), 17.01.2018: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2890004

ORF (Slovenski spored), 14.02.2018: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2895457/

ORF (Slovenski spored), 21.02.2018: http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2826954

Predstavitev Kmečkega koledarja 2018

Pravočasno pred božičnimi prazniki je Kmečka izobraževalna skupnost KIS 17. decembra 2017 ob 14.30 uri v Domu SODALITAS v Tinjah predstavila tradicionalni Kmečki koledar za leto 2018. Tudi 11. izdaja vsebuje mnogo zanimivih in izrednih vpogledov v domačo kmečko življenje.

ORF Slovenski spored, 18.12.2017
NOVICE (Slovenski tednik na Koroškem), 22.12.2017
NEDELJA, 7.01.2018
KMEČKI GLAS, 12/2017
KMETOVALEC, 01/2018
KLEINE ZEITUNG, 29.12.2017

16. Kmečki praznik v Šentpetru zelo uspešen

S kulinaričnim in kulturnim užitkom posebne vrste je tudi letos prepričal obiskovalce tradicionalni Kmečki praznik, ki je 23. julija 2017 potekal v Šentpetru pri Šentjakobu. Več sto obiskovalk in obiskovalcev se je odzvalo povabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), SGS Šentjakob ter SPD Rož, ki so z izvrstno organizacijo izvedli priljubljeno prireditev.

Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 21.7.2017     
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 24.7.2017

Kmečki glas, 2.8.2017

Kmetovalec, 8/2017

Spletna stran KGZS, 28.7.2017

Slovenski tednik na Koroškem, 11.8.2017   

PONOVNO VELIK USPEH ZA KOROŠKE KMETICE IN KMETE NA PTUJU

Na letošnji 28. državni razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“, ki je potekala od 19. do 21. maja 2017 na Ptuju, so se Koroške kmetije spet lahko veselile številčnih priznanj za svoje kakovostne izdelke.

Kärntner Bauer, 2.6.2017

Kmečki glas, 24.5.2017

Kmetovalec, 6/2017

KRONEN ZEITUNG, 27.5.2017

NOVICE (Slovenski tednik na Koroškem), 26.5.2017

ORF Slovenski spored:


EKSKURZIJA NA 11. LICITACIJO VREDNOSTNEGA LESA V SLOVENIJI 

Tudi letos je Kmečka izobraževalna skupnost 15. februarja organizirala ekskurzijo na licitacijo vrednostnega lesa v Slovenj Gradec, ki jo je vodil dipl. inž. Marian Tomažej. Že 11ič so organizatorji pripravili dražbo, ki tradicionalno vzbuja veliko zanimanja.

 NOVICE (Slovenski tednik na Koroškem), 24.02.2017

Jubilejni Kmečki koledar 2017: Domače kmetije že deset let pod žarometom

V Višji šole za gospodarske poklice v Šentpetru je 1. decembra 2016 ob 19.30 uri potekala slavnostna predstavitev jubilejnega Kmečkega koledarja KIS za leto 2017. Obilno število častnih gostov ter kmetic in kmetov je sledilo povabilu in se pustilo presenetiti od 10. izdaje.

NOVICE (Slovenski tednik na Koroškem), 9.12.2016

NEDELJA, 11.12.2016

KMEČKI GLAS, 28.12.2016

KMETOVALEC, 01/2017

Končuje se uspešno leto čezmejnih praks in izmenjav

Že od vsega začetka v letu 1989 naprej Kmečka izobraževalna skupnost zelo uspešno organizira čezmejno izmenjavo praktikantov iz slovenskih izobraževalnih ustanov na Koroške kmetije.

ORF – Slovenski spored, 19.10.2016:

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2803954/

„15. Kmečki praznik z rekordnim obiskom“

Ob odličnem vremenu se je v nedeljo, 31. julija 2016, v športnem parku SAK-Welzenegg v Celovcu odvijal 15. Kmečki praznik. Več sto obiskovalk in obiskovalcev se je odzvalo povabilu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) ter Slovenskega atletskega kluba, ki je letos z izvrstno organizacijo izvedel praznik.

Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 01.08.2016

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2788709/

Novice (Slovenski tedni na Koroškem), 12.08.2016

Gorenjski glas, 05.08.2016

„Izvoljen novi odbor Kmečke izobraževalne skupnosti“

Na rednem občnem zboru Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), ki je potekal 16. junija 2016 v Domu v Tinjah, je bil na novo izvoljen odbor. V obsežnem poročilu so bile predstavljene tudi uspešne dejavnosti KIS zadnjih treh let.

Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 22.06.2016

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2781695/

Novice, 11.07.2016

http://novice.at/2016/07/11/potrebi-prikrojeno-svetovanje/

„Dobrote slovenskih kmetij: Popoln uspeh za Koroške kmetice in kmete na Ptuju“

Na letošnji 27. državni razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“, ki je potekala od 19. do 22. maja na Ptuju, so Koroške kmetije prejele obilo priznanj za svoje izdelke.

Spletni portal Slovenskega sporeda ORF, 23.05.2016

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2775848/

Kmečki glas, 25.05.2016

„Nekoliko drugačne kmetije“
V Katoliškem domu prosvete v Tinjah je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) v četrtek predstavila Kmečki koledar 2015. Posebnost koledarja za leto 2015 je vključitev kmetijskih obratov, ki so drugačni.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 19. 12. 2014

„Prerešetali so bodoče sodelovanje“
Tudi o bodočem sodelovanju na področju kmetijstva in gozdarstva, ter sodelovanju na področju odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah so spregovorili, ko sta ministra Dejan Židan in Gorazd Žmavc bila na delovnem srečanju slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRA-SLOMAK.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 27.8. 2014

„Kmetijski izdelki vrhunske kakovosti“
„S spodbudnim podatkom za kmetice in kmete na Koroškem se je v minoritskem samostanu na Ptuju končala jubilejna, 25. razstava „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju. Za svoje kakovostne izdelke so prejeli trinajst zlatih in enajst srebrnih priznanj, ter eno bronasto priznanje.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 19. 5. 2014

„Kmetijske šole na skupnih poteh“
„Pod geslom „Na skupnih poteh“ Srednja šola Biotehniškega centra Naklo na Gorenjskem, Kmetijska šola Drauhofen v trški občini Lurnfeld (Möllbrücke) na Zgornjem Koroškem in Kmetijska šola Ehrental pri Celovcu s partnerskim dogovorom potrjujejo sodelovanje za naslednja tri leta.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 16. 5. 2014

„25 let razstave „Dobrote Ptuj“
„25. razstava „Dobrote slovenskih kmetij“ pomeni četrt stoletja prizadevanj za povečanje kakovosti kmečkih prehranskih izdelkov in njihovo prepoznavnost. Jubilej je tudi za koordinatorja koroške kmetijske zbornice za čezmejno sodelovanje in povezave s Slovenijo in Italijo Petra Krištofa priložnost za pogled na edinstven dogodek v mestu tisočerih dobrot.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 14. 5. 2014

„Dobrote slovenskih kmetij 2014“
„Od četrtka, 15. maja, do nedelje, 18. maja bo na Ptuju potekala 25. državna razstava kmečkih prehranskih izdelkov „Dobrote slovenskih kmetij“. V sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi jo organizirajo Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 13. 5. 2014

„Zaživel je časopis za podeželje“
„Naša dežela – unser Land“ pri Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) imenujejo „časopis za podeželje“. V prvi številki je bil sicer v žarišču „Kmečki ples“, vendar so v glasilu objavljeni tudi pomembni termini.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 28. 1. 2014

„Ne zamudite prijavnega roka“
10. februar 2014 je rok za oddajo prijave za sodelovanje na razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“. Kdor zamudi rok, ne more sodelovati pri ocenjevanju in na razstavi, opozarjata voditeljica pisarne Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou in predsednik Miha Zablatnik.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 28. 1. 2014

„Kmetije so spet vabljene na Ptuj“
Z današnjim dnem je pozornost kmetij v Sloveniji in na območjih izven meja Republike Slovenije, kjer živi slovenska narodna skupnost, spet usmerjena na razstaviščni prostor s tradicijo – Minoritski samostan na Ptuju. Tam bo letos (od 15. do 18. maja) jubilejna 25. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij. Tudi o tem govori predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič, kako so že zelo zgodaj priložnost spoznali pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) na Koroškem.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 15. 1. 2014

„Novi minister deležen pohvale“
Dolgo so trajala koalicijska usklajevanja. Pozornost kmetic in kmetov, na Koroškem in širom po Avstriji je bila usmerjena na imenovanje novega ministra za kmetijstvo in gozdarstvo, okolje ter vodno gospodarstvo. To je diplomirani inženir Andrä Rupprechter.
Olga Voglauer: „Za KIS to imenovanje ni nepomembno“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 20. 12. 2013

„Konjereja kot izobraževalni program“
Na spletni strani Kmetijske strokovne šole Stiegerhof svojim učencem napoveduje Pot v bodočnost – tudi v slovenskem in italijanskem jeziku. Tudi Kmečka izobraževalna skupnost je v preteklosti že sooblikovala tečaje na sodobno urejenem molzišču z visoko stopnjo avtomatizacije. Strokovna šola je zastopana tudi v Kmečkem koledarju KIS – december 2013. Obširen prispevek pa si boste lahko ogledali tudi v nedeljski televizijski oddaji „Dober dan, Koroška“.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 20. 12. 2013

„Gospodarsko močan kmet in urejeno okolje zagotavljata življenjsko kakovost podeželja“
Četrt stoletja za večjo samozavest južnokoroških zamejcev.
Poročilo o praznovanju okrogle obletnice KIS je za Kmečki glas napisal Franc Fortuna
Spletni portal Kmečki glas 18. 12. 2013

„Prispevek KIS ni bil kamen spotike“
Še zadnjič letos so se zbrali stanovski zastopniki kmetic in kmetov na seji Zbora svetnikov v Hrastovici. Po kresanju mnenj so naposled soglasno sprejeli predlog proračuna za leto 2014. Dohodki in izdatki znašajo nekaj več kot 10 milijonov evrov. Finančni prispevek zbornice Kmečki izobraževalni skupnosti ni bil kamen spotike.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 18. 12. 2013

„25 let Kmečke izobraževalne skupnosti“
Gonilo živahne izmenjave znanja in izkušenj med Slovenci štirih držav.
Včeraj je na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu na avstrijskem Koroškem potekala slovesnost ob 25-letnici Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Le-ta je bila ustanovljena septembra leta 1988 in združuje okrog 600 kmetij na južnem Koročkem.
Spletni portal Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 13. 12. 2013

„KIS – „Kvas za dober kruh“
Četrt stoletja prizadevanj za povečanje samozavesti južnokoroških kmetic in kmetov pomeni 25 let vlaganja truda v spoznavanje znamenj časa in prepoznavnosti družinskih kmetijskih obratov: v prostorih Višje šole Šentpeter je bila v četrtek zvečer slovesnost ob 25. obletnici Kmečke izobraževalne skupnosti.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 13. 12. 2013

„Dobra izobrazba, podjetniški pristop in samospoštovanje“
Kmečka izobraževalna skupnost KIS obhaja svojo 25-letnico obstoja. Predsednik KIS, Miha Zablatnik, v pogovoru z urednico Nedelje Micko Opetnik.
Spletni portal Nedelja 11. 12. 2013

„Fixstern in der Bildung“
„Die Bäuerliche Bildungsgemeinschaft Südkärnten – Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) – begeht am 12. Dezember ihre 25-Jahr-Feier. Sie hat sich zum Fixpunkt im landwirtschaftlichen Bildungsbereich Kärntens entwickelt.
Kärntner Bauer, 6. 12. 2013, stran 5 (.pdf)
Povezava na spletno stran Koroške kmetijske zbornice: KIS ist Fixstern in der Bildung 5. 12. 2013

„Skupno o kmečkem turizmu“
„Stičišče hotenj in potreb vseh sogovornikov zamejstva in matične države s področja kmetijstva je Slovenska zamejska kmetijska koordinacija „AGRA-SLOMAK“. O kmetijah, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, so spregovorili na delovnem srečanju pri porabskih Slovencih.“
Miha Zablatnik, predsednik KIS, je pojasnil ozadja pobude. Z njim se je pogovarjal urednik Miha Pasterk.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 5. 12. 2013

„Uradniki naj naredijo prakso na kmetiji“
Po študiju in delovni dobi izven Koroške je prevzela gorsko kmetijo in 2011 postala zbornična svetnica SJK. Nova tajnica KIS Marinka Mader-Tschertou je v intervjuju za Novice spregovorila o izobraževalni ustanovi, ki letos praznuje 25. obletnico, in o stanju kmetijstva na Koroškem. Intervju je vodil Sebastijan Trampusch.
Spletni portal Novice 22. 11. 2013

„25-letnica kmečkega izobraževanja“
„Naučili smo se veseliti ob uspehih malih korakov“, pred skorajšnjo 25. obletnico ustanovitve Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) ugotavlja Olga Voglauer. Pouk slovenščine v vsaj eni kmetijski šoli, slovenski tečaji LFI na podeželju poleg jezikovnih tečajev in izobraževalna ponudba v Sloveniji ostajajo v svežnju želja ob jubileju.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 13. 11. 2013

„Bauernkalender: Bergbauernhof Dolinar“
Im Bauernkalender der bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten wird neben Kärntner Bauernhöfen jeweils auch ein eigenständiger Betrieb in Slowenien vorgestellt. Diesmal ist es der Bergbauernhof Dolinar zwischen Škofja Loka und Idrija.
Spletni portal ORF Kärnten  9. 11. 2013

„Srečanje z dvema ministroma na sejmu“
„Minister za kmetijstvo in okolje RS Dejan Židan in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel sta se na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni srečala s predstavniki Slovencev z območij, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost izven meja RS“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 27. 8. 2013

„Praznik, ki združuje“
Predsednik KGZS sodeloval na Kmečkem prazniku v Bilčovsu
Spletni portal Kmečki glas 7. 8. 2013

„Spet bodo organizirali obisk sejma“
„Poleg udeležb na pomembnih prireditvah s področja kmetijstva v Sloveniji, se Kmetijska zbornica Koroške v duhu dogovora mreže AGRAR NETWORK predstavlja na največjem sejmu kmetijstva in živilstva v Sloveniji AGRA – in objavlja napoved za strokovno ekskurzijo v Gornjo Radgono v nedeljo, 25. avgusta.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 5. 8. 2013

„Praznik, ki združuje“
„V Bilčovsu na avstrijskem Koroškem je 28. julija potekal Kmečki praznik, ki ga prireja Skupnost južnokoroških kmetov (SJK). Vsako leto se na njem zberejo številni kmetje s Koroške, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Prireditve se je udeležil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Cvetko Zupančič“
Poročilo na spletnem portalu KGZS 30. 7. 2013

„Prijateljska veselica kmetov v Bilčovsu“
„Odločilno je bilo prostovoljno delo številnih občanov, da je kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov včeraj v Bilčovsu bil, kar je obljubljal po svojem nazivu: namreč oprijemljiv primer prijateljevanja kmetic in kmetov iz petih sosednjih držav.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 29. 7. 2013

„Zamejski kmetje želijo priti do ministrice“
Poročilo o srečanju predstavnikov slovenskih kmečkih organizacij iz štirih držav, združenih v Agraslomak, na Koroškem julija 2013
Spletni portal Novice 14. 6. 2013

„Slowenien zeigte sich von seiner köstlichsten Seite“
Poročilo o Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju
Spletni portal Koroške kmetijske zbornice 13. 6. 2013

„Slovenski kmetje iz štirih držav o možnostih sodelovanja pri promociji“
„Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je potekalo v četrtek, 6. julija, v Ločilu pri Brnci blizu Beljaka (Villach), na avstrijskem Koroškem, tretje zasedanje koordinacije Agraslomak.“
Novi Matajur, tednik Slovencev videmske pokrajine 12. 6. 2013

„Zasedanje koordinacije AGRASLOMAK“
„Ločilo, 6. 6. 2013 – Na Avstrijskem Koroškem je potekalo tretje zasedanje koordinacije AGRASLOMAK, ki so se ga udeležili predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške.“
Medijsko središče Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS 6. 6. 2013

„Auf Bio-Werkstatt folgen Bio-Höfe“
70 učencev LŠ Bilčovs je obiskalo Učno kmetijo
Poročilo v KTZ, 5. 3. 2013 (pdf)

„Dan zdrave malice na ljudski šoli“
Otroci bilčovske ljudske šole so spoznali domače dobrote šestih ekoloških kmetij. Dan so organizirale sodelavke združenja Bio-Austria ter Kmečke izobraževalne skupnosti.
Spletni portal Novice 22. 2. 2013

„Eine Bio-Werkstatt in der Volkschule“
Učenke in učenci bilčovske ljudske šole so spoznavali pridelavo ekoživil in si tudi pripravili zdravo malico
Poročilo v Kronenzeitung, 10. 2. 2013 (pdf)

„Ogled dobrih praks v Avstriji…“
Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič na obisku na Avstrijskem Koroškem
Spletni portal Kmečki glas 2. 1. 2013

„AGRO-SLOMAK bo zasedala na sejmu“
„Med svežimi poudarki in tradicionalno kakovostjo je 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni v Sloveniji. V spremljevalnem sporedu bo jutri teden, 29. avgusta, zasedanje koordinacije AGRO-SLOMAK.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 21. 8. 2012

„Ekskurzija na strokovni sejem“
„Na jubilejni 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, bo v nedeljo, 26. avgusta 2012 vodila med drugim tudi strokovna ekskurzija Kmetijske zbornice Koroške in Kmečke izobraževalne skupnosti.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 16. 8. 2012

„Skupaj za boljšo prihodnost kmetov“
„Slovenci, ki živijo v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem imajo poleg že obstoječe Slovenske manjšinske koordinacije Slomak, še novo povezovalno telo, tokrat posebej za kmetijsko področje. Koordinacija, imenovana Agraslomak, je imela svojo prvo sejo včeraj na Tržaškem. “
Več na spletnem portalu: Primorske novice 4.07.2012

„Odlikuje jo visoka stopnja strokovnosti“
„Ob ustanovitvi Kmečke izobraževalne skupnosti je šlo za širitev obzorij. Jutri bo imela v Domu prosvete v Tinjah občni zbor. Predsednik Miha Zablatnik v svoja razmišljanja vključuje sveženj pobud za razložitev premikov, ki odsevajo visoko stopnjo strokovnosti. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 3.07.2012

„Po Slomak-u še Agraslomak“
„Slovenci, ki živijo v Italiji, Avstriji ter na Madžarskem in Hrvaškem, imajo po še obstoječi Slovenski manjšinski koordinaciji Slomak novo povezovalno telo, tokrat za kmetijsko področje in sicer slovensko zamejsko kmetijsko organizacijo Agraslomak, katere ustanovno listino so podpisali v četrtek, 17. maja, na Ptuju ob prisotnosti slovenskega ministra za kmetijstvo Franca Bogoviča.“
Več na spletnem portalu: Primorski dnevnik 19.05.2012

„Mednarodni forum za kmetijstvo“
„S podpisom listine o ustanovitvi mednarodnega foruma AGRO-SLOMAK je še pred odprtjem „Dobrot slovenskih kmetij“ zaživel dogovor srečanja kmetijskih organizacij v Sloveniji in v zamejstvu z novim slovenskim kmetijskim ministrom Francem Bogovičem “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 18.05.2012

„Koroški kmetijski proizvodi odlikovani „
„Slovenski kmetje na Koroškem bodo odnesli najvišja odličja tudi na 23. razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“, ki bo potekala od 17. do 20. maja na Ptuju. Tudi letos strokovne komisije ocenjujejo izdelke in podeljujejo priznanja za kakovost in znake kakovosti. Zlato odličje so osvojili za razne visokokakovostne proizvode družina Marko in Kristina Trampusch, Hanzi in Brigita Mikl, Reinhard in Gertrud Prutej, Franc Hirm, Josef Polesnig in Franc Baumgartner. Med dobitniki srebrnega in bronastega odličja sta poleg omenjenih tudi Nužej Wieser in Janez Writz. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 04.05.2012

Dijaka Biotehniške šole Ptuj na praksi v Avstriji
„Na praktično usposabljanje v tujino sva se letos odpravila tudi dva dijaka 3. letnika programa kmetijski tehnik, Maja Juteršek in Zvonko Habjanič . Delo sva opravljala vsak na eni kmetiji, kjer sva za tri tedne postala njihova nova družinska člana. Prakso na kmetiji nam je prijazno pomagala urediti ga. Olga Voglauer iz Kmečke izobraževalne skupnosti, ki pri takih projektih že sodeluje tudi z drugimi šolami v Sloveniji. Zvonko je prakso opravljal na živinorejski kmetiji pri družini Ladinig iz Kršne vasi/Kristendorf, Maja pa na gorski ekološki kmetiji pri družini Mader-Tschertou v vasi Slovenji Plajberk/Windisch Bleiberg.“
Spletni portal Biotehniške šole Ptuj 03.2012
Več o tej praksi na kmetiji tudi v glasilu Biotehniške šole Ptuj Novice, letnik 16, številka 1, stran 9-11. „Po delovne izkušnje v Avstrijo“ (pdf)

„Učne kmetije na južnem Koroškem“
„Pod geslom „Dvojezične kmetije kot novi učni prostor“ je Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) dala na svetlo brošuro „Učni biotop kmetija“ o slovenskih in dvojezičnih kmetijah na južnem Koroškem.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 17.03.2012

„Iščejo nove poti za podeželje „
„Posebno mesto v duhu širjenja razumevanja za vrednote kmetijstva imajo v svežnju dejavnosti Kmečke izobraževalne skupnosti seminarji za kmetice: naslednji bo na sporedu že od 9. do 11. marca 2012 v termah Dobrna na temo „Živeti z mladimi – moj ženski lik“. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 05.03.2012

„Ogled licitacije lesnih sortimentov“
„Referat za gozdarstvo Kmetijske zbornice Koroške in Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) sta „Dan odprtih vrat“ ob šesti licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu vnovič izbrala kot cilj strokovne ekskurzije. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 09.02.2012

„Pomembno tudi za južnokoroške kmete „
„Začel se je rok za prijave na 23. razstavi in ocenjevanju „Dobrote slovenskih kmetij“ od 17. do 20. maja letos v Minoritskem samostanu na Ptuju. Prireditev je tudi pomemben mejnik za povečanje prepoznavnosti južnokoroških kmečkih izdelkov. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 25.01.2012

„Kmečki koledar 2012 ‚Iz roda v rod'“
„Kmečki koledar 2012, ki ga izdaja KIS, je že peti, prvič pa ponuja KIS tudi dva DVD-ja“
Novice 2011 (.pdf)

„Odprta vrata naših kmetij“
„Kmečka izobraževalna skupnost predstavila Kmečki koledar 2012“
Nedelja 25.12.2011, str. 12-13 (.pdf)

„Nova priložnost za zadruge“
„»Samo ambiciozni cilji so prava pot do uspeha in ta cilj je uresničljiv,« je prepričan minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki je izzval slovenske zadružnike na posvetu o dobrih primerih poslovanja zadrug iz Italije, Avstrije in Slovenije.“
Delo 22.11.2011 – članek 185765 spletne izdaje

„Mag. Židan: »Izziv, a uresničljiv cilj je ustanovitev novega slovenskega trgovskega sistema« „
„Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zadružna zveza Slovenije ter Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij so skupaj s Kmečko zvezo iz Trsta in Kmečko izobraževalno skupnostjo iz Tinja pripravili posvet »Dobri primeri poslovanja zadrug iz Italije, Avstrije in Slovenije.“
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medijsko središče, novica: 21. 11.2011

„Socialna odgovornost na kmetijah“
„Ker se težiščno spoprijemajo z vprašanji podeželja so pri Kmečki izobraževalni skupnosti za vodilo seminarja za kmetice in podeželske žene upoštevali izkušnje predhodnega tovrstnega srečanja, poudarja koordinatorica projektov Olga Voglauer.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 11.11.2011

„V katalogu tudi prireditve KIS“
„Na že preizkušenih programih in novih, v prihodnost zazrtih pobudah, temelji pobuda, ki jo Kmečka izobraževalna skupnost predstavlja v poglavju „Europa – Alpe-Adria“ kataloga Inštituta za izobraževanje na podeželju.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 10.10.2011

„Nabiranje praktičnih izkušenj“
„S kmetijskimi šolami in biotehniškimi centri v Sloveniji pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) ustvarjajo razmere, v katerih bi nekoč bilo mogoče neovirano izobraževanje in nabiranje praktičnih izkušenj.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 15.09.2011

„Dijaki iz Slovenije na delovni praksi“
„Ob podpori Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) so dijaki kmetijskih šol iz Slovenije tudi septembra in oktobra na delovni praksi na južnem Koroškem. Tokrat prihajajo iz šolskega centra Novo mesto.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 06.09.2011

„Še drugi so se pridružili izmenjavi“
„Že ustaljeni izmenjavi dijakov in študentov Biotehniškega centra Naklo na kmetijski praksi na Koroškem so se pridružili še Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija Novo mesto, ter Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, je zadovoljna Olga Voglauer. “
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 07.07.2011

„Arcnije pod šrangarskim mlajem“
Večer slovenskih viž
Gorenjski Glas 20.06.2011

„8 zlatih priznanj, 5 srebrnih, 1 bronasto“
„Ko bo v Minoritskem samostanu od 19. do 22. maja razstava „Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2011″, bodo razstavljeni tudi nagrajeni izdelki koroških kmetic in kmetov. Korošci se letos lahko ponašajo z osmimi zlatimi priznanji, petimi srebrnimi in z enim bronastim.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 13.05.2011

„22. festival kulinaričnih dobrot na Ptuju „
„Pri Kmečki izobraževalni skupnosti se pripravljajo na festival kulinaričnih dobrot slovenskega podeželja – Dobrote slovenskih kmetij Ptuj. Tajnica Katarina Pegrin na ogled razstave 22. maja vabi z opozorilom, da bodo razstavljeni tudi nagrajeni izdelki koroških kmetov.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 09.05.2011

„Ekskurzija na južnokoroške kmetije“
„Izbrane južnokoroške kmetije, ki so jih izbrali pri Kmečki izobraževalni skupnosti, so na sporedu tridnevne ekskurzije študentov višješolskega programa Upravljanje podeželja in krajine Biotehniškega centra Naklo.“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 19.04.2011

„Vpogled v izobraževalni center“
„Biotehniški center Naklo – Tvoj izobraževalni center v Tvoji bližini“, piše na letaku, s katerim Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) vabi na „Dan odprtih vrat“ v četrtek, 14. aprila.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 12.04.2011

„Ženske, socialni motor podeželja“
Kmetice in podeželske ženske nagovarja Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) z ustaljenim seminarjem – natančno danes v enem mesecu v termah Laško v Sloveniji.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 08.03.2011

„Iskanje skupnih ciljev in vsebin“
Že utečena izmenjava dijakov in študentov, ki opravljajo kmetijsko prakso na Koroškem, je pomemben korak pri čezmejni izmenjavi dijakov. Na dan odprtih vrat pa koroški starši z otroki lahko preverijo ponujene redne izobraževalne programe Biotehniškega centra Naklo.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 07.03.2011

„Koroški kmetje na slovenski televiziji “
Izsledke ankete, ki jih je pred dobrim mesecem predstavila Kmečka izobraževalna skupnost o strukturi slovenskih kmetij na južnem Koroškem, so vzeli za izhodišče v uredništvu oddaje „Ljudje in zemlja“ Televizije Slovenija.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 07.03.2011
Povezava do TV oddaje 6.3.2011 s prispeki tudi o kmetijah na Koroškem Ljudje in zemlja TV Maribor v arhivu
Povezava do spletne strani Ljudje in zemlja pri RTV-SLO

„Najti si moraš svojo optimalno pot“
Poročilo o Skukovi kmetiji.
Kmečki glas 23.2.2011, str. 18 (.pdf)

„Agrarkontakt mit Nachbarn“
Poročilo o obisku slovenskega kmetijskega ministra Dejana Židana na Koroškem
Kärntner Bauer, 18.2.2011, str. 3 (.pdf)

„Kmečki stan ohranja slovenski jezik“
Kmetijski minister Dejan Židan med zamejskimi Slovenci na asvtrijskem Koroškem.
Kmečki glas – spletni portal, in v tiskani izdaji 16.2.2011, str. 16

„Obisko – Kmetija štrugl“
Predstavitev domačije pri Štruglu
Kmečki glas, 16.2.2011, str. 17 (.pdf)

Obisk pri „povezovalnih členih“
Slovenski kmetijski minister Dejan Židan se danes na Koroškem seznanja s položajem slovenske narodne skupnosti, posebna pozornost pa je namenjena kmetijstvu in organiziranju ter delovanju Skupnosti južnokoroških kmetov in Kmečke izobraževalne skupnosti.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 09.02.2011

„Židan utrdil vezi s koroškimi Slovenci“
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je na obisku na avstrijskem Koroškem utrdil vezi s tamkajšnjimi slovenskimi kmeti in njihovimi predstavniki.
Spletni portal Siol.net – novice 09.02.2011

„Kmetje si želijo skupnega trženja“
Kmetje na južnem Koroškem si želijo skupno trženje domače blagovne znamke – to pa je le en izsledek iz ankete, ki jo je izvedla Kmečka izobraževalna skupnost. Pri povpraševanju po telefonu je bilo anketiranih nad 500 dvojezičnih kmetij od Zile, Roža in Podjune.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 08.02.2011

„Trend opuščanja kmetij zaustavljen“
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) je danes predstavila rezultate ankete o strukturi slovenskih kmetij na južnem Koroškem. Pri telefonskem povpraševanju je bilo anketiranih nad 500 dvojezičnih kmetij od Zile preko Roža do Podjune.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 04.02.2011

„Kmečki ples v Pliberku“
Predstavniki KGZS sodelovali pri ohranjanju tradiciji slovenskih kmetov Podjune
Kmečki glas, 2.2.2011, (.pdf)

„Kmečki ples v Podjuni“
Poročilo o plesu in druženju v Pliberku.
Zelena dežela, februar 2011, številka 94, str. 3 (.pdf)

„Aktivni v tretjem življenjskem obdobju“
Z željo po nadgradnji – razširitvi na kraje, kjer so že bile predstavitve, oz. je zaznaven interes – koordinatorica projektov Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Olga Voglauer pojasnjuje odmeve na projekt „Aktivni v starosti“.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 01.02.2011

„Hlodi iz koroških gozdov na licitaciji“
11. februarja bo ekskurzija Kmetijske zbornice Koroške in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) v Slovenj Gradec z ogledom licitacije vrednejših gozdno-lesnih sortimentov v Sloveniji. Letos so prvič tudi koroški lastniški posestniki gozdov pripeljali svoje hlode.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 25.01.2011

„Dvanajst uspešnih družinskih podjetij“
Kmečki koledar 2011
Kmečki glas, 5.1.2011, str. 18 (.pdf)

„Kmetija, uspešno družinsko podjetje“
Koroška Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) je predstavila svoj kmečki koledar za leto 2011. Koledar je tokrat namenila kmetijam, ki so v teku let z inovativnimi idejami izgradile svoje dopolnilne dejavnosti v donosne ekonomske stebre.
Kmečki glas, 22.12.2010, (.pdf)

„Kmečke pobude v čezmejni kooperaciji“
Z informacijami, ki jih te dni prejmejo članice in člani Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), želi koordinatorica projektov Kmečke izobraževalne skupnosti Olga Voglauer zbuditi zanimanje za trženje v regiji po eni strani, ter za kmetijstvo in prostovoljno delo po drugi.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 22.12.2010

„Vsak mora najti svojo pot“
Štrugl, Žnidar, Rumež, Ibovnik, Butij, Tomažej, Skuk, Frvon, Tratnik, Krajnc, Poličar, Komar – to so hišna imena kmetij južne Koroške in odraz barvitosti podeželja. Za imeni pa stojijo gospodarji, ki so našli ustvarjalno pot za svoje kmetije in s ponosom gledajo na svoje sposobnosti in svojo kulturo.
Nedelja, 19.12.2010, (.pdf)

„Slovenci dajemo južni Koroški potencial
za gospodarski razvoj“

DI Olga Voglauer-Zablatnik, sodelavka Kmečke izobraževalne skupnosti
Skupnost, december 2010, številka 7, stran 5 (.jpg)
Celoten Informacijski list SKS najdete na: www.skupnost.at

„Gorenjca na koroškem koledarju „
Enajst mesecev je namenjenih slovenskim kmetom z južnega dela Koroške, eden pa prvič kmetiji z Gorenjske. Ta čast je doletela Poličarjevo kmetijo s Police pri Naklem in njena mlada gospodarja Andrejo in Viktorja Jagodic.
Spletni portal SOSED NACHBAR, 16.12.2010

„Kalender mit Fokus auf Innovationen“
Kmečki koledar 2011
Kärntner Bauer, 17.12.2010, stran 13 (.jpg)
Info o novem koledarju tudi na spletni strani Koroške kmetijske zbornice www.lk-kaernten.at

„Gorenjca na koroškem koledarju“
Andreja in Viktor Jagodic s Police pri Naklem sta novembrska gosta koledarja Kmečke izobraževalne skupnosti za leto 2011.
Gorenjski glas, 13.12.2010

„Diese Monate gehören Südkärntner Bauern“
Zdravko Haderlap o Kmečkem koledarju 2011
Kleine Zeitung – online, 2.12.2010

„Region strickt ein Netz für die Zukunft“
Poročilo Zdravka Haderlapa o simpoziju Življenje v Karavankah 2020
Kleine Zeitung – online, 11.11.2010

Ciril Smrkolj o čezmejnem sodelovanju
Poročilo Petra Ošlaka o simpoziju Življenje v Karavankah 2020 na spletnem portalu in časopisu Gorenjske in avstrijske Koroške SOSED-NACHBAR
Spletni portal SOSED NACHBAR, 9.11.2010

Smrkolj o čezmejnem sodelovanju
Poročilo Petra Ošlaka o simpoziju Življenje v Karavankah 2020
Spletni portal RADIO DVA

KIS je vabila v Slovenijo
„Naši kmetje so bili za 10. oktober na ekskurziji na cesti proti Jeruzalemu“
Novice, 5.11.2010, str. 7 (pdf)

„Življenje v Karavankah 2020“
Simpozij Kmečke izobraževalne skupnosti o temi „Življenje v Karavankah 2020“ bo jutri v Domu prosvete v Tinjah ponudil med drugim priložnost preverjanja možnosti in potencialov za razvoj kmetijstva po eni, po drugi strani pa regije na severni in južni strani Karavank.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 2.11.2010

Fachsymposium
Aviso v Kärntner Woche, 28.10.2010 (jpg)

„Družinske zgodbe“
Moji gostje nocoj v Družinskih zgodbah so Miklovi iz Harta, iz Ločila na južnem Koroškem v sosednji Avstriji …
Spletni portal RTV Slovenije, 19.9.2010

„9. Kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetov „
Na Srečanju kmetov treh dežel tudi predstavniki KGZS.
Včeraj je na avstrijskem Koroškem na mestnem trgu v Železni Kapli potekalo tradicionalno Srečanje kmetov treh dežel, ki ga je organizirala Skupnost južnokoroških kmetov.
Spletni portal Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 26.7.2010

„Ozaveščanje šolarjev o kmetijstvu“
Jezikovni vidik, kakor vidik usposabljanja na strokovni ravni združuje iniciativa, v katero se je vključila Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) tokrat. To je projekt „Šola na kmetiji/ Schule am Bauernhof“.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 25.6.2010

„Članstvo nadgradnja sodelovanja“
Za koroško Kmečko izobraževalno skupnost (KIS) in za Kmečko zvezo v Trstu je bila slovesnost ob 10. obletnici ustanovitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pomembna: prejeli sta častno plaketo za prostovoljno članstvo.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 7.6.2010

„Zbornica bogatejša za dva pomembna člana“
Na junijskem obeležju desete obletnice Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sta bila slavnostno sprejeta dva pomembna prostovoljna člana: Kmečka zveza iz Trsta in Kmečka izobraževalna skupnost s sedežem v Tinjah na avstrijskem Koroškem. O razlogih za prostovoljno članstvo in pričakovanjih smo se pogovarjali s predsednikoma obeh organizacij Francem Fabcem in Mihom Zablatnikom.
Povezava na .pdf revije na portalu KGZS „zelena dežela“ št. 88, junij 2010, str. 4-5

„21 nagrad za južnokoroške dobrote „
Spet odličen uspeh za koroške udeležence in udeleženke razstave in ocenjevanja „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju: od 26 oddanih izdelkov je bilo nagrajenih 21. Južnokoroške kmečke dobrote so prejele sedem zlatih priznanj, šest srebrnih in osem bronastih.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 27.5.2010

„Sodelovanje zbornice in KIS za Ptuj“
V sklop pobud, ki jih Kmetijski zbornici v Sloveniji in na Koroškem izvajata v dogovoru, sodi tudi sodelovanje skupaj s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS) na največji vseslovenski razstavi „Dobrote slovenskih kmetij“.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 11.5.2010

„21. razstava Dobrote slovenskih kmetij“
V minoritskem samostanu na Ptuju bo od 21. do 24. maja 2010 na vrsti 21. razstava Dobrote slovenskih kmetij. Predsednik organizacijskega odbora Peter Pribožič ugotavlja, da so kmetije prijavile v ocenjevanje skupaj 1173 dobrot, kar je bistveno več kot prejšnja leta.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 9.4.2010

„Pregled škode, ki jo povzroči divjad“
Na teoretični del in praktično ugotavljanje škode v gozdu pri Globasnici bo v soboto razdeljeno „Ocenjevanje škode v gozdu, ki jo povzroča divjad“. Tečaj Kmečke izobraževalne skupnosti bo vodil svetovalec referata za gozdarstvo Kmetijske zbornice v Celovcu Marian Tomažej.
„Kmet-posestnik misli eno, lovec drugo“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 8.4.2010

„Zanimanje raste iz leta v leto“
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti si prizadevajo, da bi kar najbolje izpeljali izmenjavo na ravni praktičnega usposabljanja, v sklopu katerega prihajajo v Avstrijo dijaki iz Slovenije in hkrati zbudili interes med mladino z južnokoroških kmetij za izobraževanje na Gorenjskem.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 6.4.2010

„Kmečka izobraževalna skupnost“
Predstavitev dejavnosti Kmečke izobraževalne skupnosti v oddaji SOTOČJA na radiu Slovenija dne 15. 3. 2010.
Povezava: http://tvslo.si/predvajaj/sotocja/ava2.62872505/

„Agrarni projekti in širše gledanje“
Diplomirana inženirka agronomije Olga Voglauer, ki pri Kmečki izobraževalni skupnosti usklajuje projekte, bo pred jutrijšnjim mednarodnim dnevom žena 8. marca, ob 9:04 minute gostja v radijski oddaji „Zajtrk s profilom„.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 7.3.2010

„Informirajo o zbirnih vlogah 2010“
Najpozneje do 17. maja naj bi prejemniki denarnih nadomestil za kmetijsko gospodarstvo oddali zbirne vloge 2010. Pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS) si Miha Zablatnik prizadeva, da bi s sodelavci posredovali kar največ znanja o temah, ki so vezane na zbirne vloge.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 6.3.2010

„Raznolika ponudba izobraževanja“
Zaznamovane z visoko stopnjo strokovnosti so seminarje Kmečke izobraževalne skupnosti v preteklosti kmetice dobro sprejele. 9. marec je rok, do katerega KIS sprejema prijave za seminar od 12. do 14. marca v termah Laško.
Vida Obid o izobraževalnem programu Kmečke izobraževalne skupnosti v pogovoru za radio Slovenski spored ORF. Z njo se je pogovarjal urednik Miha Pasterk.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 03.03.2010

„Prijavni rok se izteka v ponedeljek“
Ponedeljek, 15. februar, je zadnji rok za prijave za letošnjo razstavo „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju. Prijave koroških kmetic in kmetov sprejema Kmečka izobraževalna skupnost. Razstava z ocenjevanjem „Dobrote slovenskih kmetij“ pa bo od 21. do 24. maja.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 9.02.2010

„Prijave za ‚Dobrote slovenskih kmetij'“
Na Ptuju bo od 21. do 24. maja letošnja razstava „Dobrote slovenskih kmetij“. Do 15. februarja pa je treba oddati prijavo za sodelovanje pri Kmečki izobraževalni skupnosti, katere koordinatorica Vida Obid se veseli tudi uspehov koroških kmetov in kmetic v zadnjih letih.
„Imamo tudi že znake kakovosti“ poudarja Vida Obid. Z njo se je pogovarjal urednik Andrej Mohar.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 5.02.2010

„Trije ključni temelji delovanja KIS“
Za Kmečko izobraževalno skupnost (KIS) so ključni trije temelji, na katerih uresničuje svoje smotre – vedno v mislih cilj, razvoj južne Koroške kot gospodarsko močne regije in ohranitev jezika in kulture, poudarja koordinatorica projektov KIS Olga Voglauer v pogovoru z urednikom Miho Pasterkom:
„Izobraževanje, povezovanje, informiranje“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 1.02.2010

„Minister pri zastopnikih kmetov“
Teden po tem, ko sta zunanji minister Republike Slovenije Samuel Žbogar in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš sprejela predstavnike koroških Slovencev, je bil minister Žekš včeraj v Tinjah na pogovoru s Kmečko izobraževalno skupnostjo.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 21.01.2010

„Starejši na kmetijah“
Dvojezični kmečki koledar za avstrijsko Koroško.
Kmečki glas, 2.12.2009, str. 12 (jpg 300kb)

„Starejši na kmetijah v žarišču koledarja“
Kmečka izobraževalna skupnost bo v nedeljo, 29. novembra 2009, predstavila svoj tretji kmečki koledar po vrsti. Leto 2010 je namenila starejši generaciji na kmetijah in predstavlja upokojene kmete in kmetice v starosti od 70 do 90 let. Predstavljene kmetije z Zilje, iz Roža in Podjune zrcalijo družbeni, gospodarski, tehnološki ter kulturni razvoj južne Koroške v preteklem stoletju.
Nedelja, 29.11.2009, str. 14 (jpg 177kb)

„Lebensgeschichten der älteren Generation“
Der Bauernkalender (Kmečki koledar) 2010 der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten / Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) richtet den Fokus im Jahr 2010 auf die Verdienste der älteren Generation in den bäuerlichen Familien.
Kärntner Bauer, 27.11.2009, S. 16 (jpg 120kb)

„Blatt für Blatt durchs Leben“
„Lebensgeschichten der älteren Generation am Bauernhof“ zeigt ein neuer zweisprachiger Kalender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten. Mit dabei: Zwei Bäuerinnen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land.
Kleine Zeitung-Klagenfurt, 27.11.2009, S.26-27 (jpg 261kb)

„Blatt für Blatt durchs Leben“
„Lebensgeschichten der älteren Generation am Bauernhof“ sind Thema des zweisprachigen Bauernkalenders 2010 der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten (KIS), der demnächst erscheint.
Kleine Zeitung – online (Velikovec) 21.11.2009

„Mikl bo direktor kmetijske zbornice“
Hanzi Mikl bo novi direktor urada Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške. Prepričan je, da so bile za izrečeno zaupanje v predstojništvu stanovskega zastopstva odločilne tudi izkušnje na mednarodni ravni.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 19.11.2009

„Informirajo dijake – tudi s pomočjo KIS“
V Biotehniškem centru Naklo poteka danes „Dan poklicev“ z okroglo mizo o temi „delo in mladina“. Sicer pa dobivajo v Naklu besede o poglobljenem sodelovanju s Kmečko izobraževalno skupnostjo konkretno vsebino, tudi zaradi dejstva, da je od Celovca do Nakla le dobrih 50 kilometrov.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 10.11.2009

„Primeri dobre prakse s Koroške kot modeli za Slovenijo“
Uspešna revitalizacija zaraslih kmetijskih površin. Predsatvniki kmetijstva in gozdarstva kar se da olajšajo postopke kmetom.
Kmečki glas, 4. 11. 2009, str. 5 (jpg 208 KB)

„Ekskurzija na avstrijsko Koroško“
Čiščenje zaraščajočih goznih površin.
Kmečki glas 4. 11. 2009, str. 4 (jpg 116 KB)

„Koriščanje sinergij „
Prepričani, da je mogoče medsebojno dopolnjevanje v smislu sinergij, odkar sodelujejo z Biotehniškim centrom Naklo, pri KIS v čezmejno partnerstvo vključujejo kar največ interesnih področij in ljudi. Zadnji primer je dogovor z vodstvom Višje šole v Šentpetru.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 30.10.2009

„Poglobitev in razširitev sodelovanja „
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti (KIS), ki je partner Biotehniškega centra Naklo, sedaj vabijo tudi dijake Višje šole Šentpeter, da se vključijo v prenos znanja in primerov dobre prakse iz Koroške v Slovenijo.
Olga Voglauer v pogovoru z urednikom Miho Pasterkom:
„Želimo dodatnega partnerja“
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 28.10.2009

„Kmečka izobračevalna skupnost“
Na avstrijskem Koroškem so slovenske kmetije povezane v Kmečki izobračevalni skupnosti, ki aktivno skrbi za izobraževanje kmečkega prebivalstva v slovenskem jeziku, goji pa tudi stike s kmeti v Sloveniji.
Spletna Demokracija 14.10.2009

„Varno delo v gozdu – z zaščitno obleko“
Do 16. oktobra gozdarski svetovalec referata za gozdarstvo kmetijske zbornice Marian Tomažej in koordinatorica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) Vida Obid sprejemata prijave za tridnevni tečaj varnega dela v gozdu v Osojah, na katerem bo glavna tema zaščitna obleka.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 12.10.2009

„Nedotaknjeni gozdovi in izselitev brez vrnitve“
Ekskurzija h Kočevarjem. Kočevje je območje prazgozdov, v katere še ni posegla človeška roka, je pa tudi prizorišče velikega pregona.
Novice 09.10.2009, str. 10 (jpg 324KB)

„Kongres nevladnih organizacij kmetov“
Čim aktivnejše povezovanje ter sodelovanje različnih kmetijskih nevladnih organizacij na mednarodni ravni, ki je nujno za prihodnost in trajnostni razvoj kmetijstva, je cilj Mednarodne konference kmetijskih nevladnih organizacij EU in Zahodnega Balkana v Radencih.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 04.09.2009

„Poglobitev stikov s partnerji“
Na 47. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni se predstavlja tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Koroške, ki jo na sejmu Agra med drugimi zastopa Interreg-koordinator Koroška-Slovenija Peter Krištof.
Spletni portal Slovenskega sporeda ORF 30.08.2009

„KIS v Gornji Radgoni in na ‚jormaku'“
S sklepanjem strateških povezav je skupaj mogoče zastopati interese domačih kmetov v evropskih ustanovah. Prisotnost na 47. kmetijsko-živilskem sejmu Agra je z vsebino zapolnjeni primer več ko 20-letnega sodelovanja s kmetijskimi ustanovami v Sloveniji.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 23.8.2009

„Povabilo na sejem AGRA“
Avstrijska Koroška in Slovenija uspešno sodelujeta tudi na radgonskem sejmu
Kmečki glas 19.8.2009, str.12 (.jpg 209KB)

„Tudi letos nadaljujejo s sodelovanjem“
Ustaljena je navada, da Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Koroške skupno nastopata na kmetijskih sejmih. Tako bo tudi letos na 47. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 16.8.2009

„Kmetje praznovali v Selah“
Na tradicionalnem Kmečkem prazniku v Selah na Koroškem so bili tudi kmetje iz Slovenije in iz Furlanije in Julijske Krajine.
Spletni portal Gorenjski glas 29.7.2009

„Primeri dobre prakse, ki podkrepijo razvoj kmetijstva“
Čezmejno sodelovanje koroških in slovenskih kmetov
Poročilo na spletni strani tednika Kmečki glas 24.6.2009

„Minister Pogačnik pri koroških kmetih“
Gorenjski glas 22.6.2009

„Minister Pogačnik podprl aktivnosti skupnosti južnokoroških kmetov v Avstriji“
Spletni portal Kmetijski oglasnik 16.6.2009

„Izmenjava znanja in izkušenj“
Slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milan Pogačnik je ob obisku na Koroškem poudaril, kako pomembno je, da slovenska država izraža svoj interes za delovanje svojih manjšin.
Poročilo na spletu Slovenskega sporeda ORF 15.6.2009

Sodelovanje z Biotehniškem centru Naklo
Vest na spletu Slovenskega sporeda ORF 31.5.2009

„Kmetijsko izobraževanje je blizu“
Pri Kmečki izobraževalni skupnosti si prizadevajo, da bi že utečeno izmenjavo na ravni praktičnega izobraževanja, v sklopu katerega prihajajo v Avstrijo dijaki iz Slovenije, speljali tako, da bi kmečka mladina spoznala prednosti geografske bližine Biotehniškega centra Naklo.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 26.5.2009

„Bogata bera koroških kmetov in kmetic“
S strokovnim posvetom o dosedanjih izkušnjah in primerih dobrih praks razvoja podeželja se na Ptuju danes končuje pester spremljevalni spored ob jubilejni 20. državni razstavi z ocenjevanjem „Dobrote slovenskih kmetij“.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 25.5.2009

„Izmenjava dijakov več kot dobrodošla“
Novica na spletni strani radia Odmev 23.5.2009

„BC Naklo gostil predstavnike kmetijsko izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške“
Novica na spletni strani radia Sora 22.5.2009

„O življenju v kmetijskem vsakdanu“
Marca letos je Kmečka izobraževalna skupnost pripravila seminar o življenju v kmetijskem vsakdanu in ohranjanju življenjske kvalitete, to pa z vidika življenja kmetic. Od 14. do 17. maja bodo v Tinjah spoznanja doživela nadgradnjo z naslovom „Aktivni v pomladi“.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 11.5.2009

„Dogovor o izmenjavi praktikantov“
Kmetijo Baumgartner, po domače Ibounig na Bistrici pri Šentjakobu v Rožu, so izbrali za poglobitev in razširitev sodelovanja med Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS) in Biotehniškim centrom Naklo na Gorenjskem.
Poročilo na spletu ORF/Slovenci/novice 20.04.09
Povezava: Biotehniški center Naklo

Srečanje KIS in SJK z ministrom Pogačnikom in ministrom Žekšem v Ljubljani
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je skupaj z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjanom Žekšem 15. aprila 2009 srečal s predstavniki Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS).
Novica na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o srečanju 15. 04. 2009
Poročilo tudi na spletni strani Slovenskega sporeda ORF 16.04.09

„Seminar je privabil številne kmetice“
Poročilo na spletu Slovenskega sporeda ORF 23.03.2009

„Srečanje namenjeno kmeticam“
O programu seminarja za kmetice v Topolšici se je pogovarjal urednik Miha Pasterk z Olgo Voglauer
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF 12.03.09

„Pričakujem težje čase“
Vida Obid gostja radijske oddaje ‚Zajtrk s profilom‘
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF 09.03.09

„KIS vabi na strokovno srečanje“
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF 09.03.09

„Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju“
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF 05.02.09

„Program KIS za ‚aktivnost v starosti'“
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF

„Posestniki gozdov so spoznali licitacijo“
Prispevek na spletu Slovenskega sporeda ORF

„Strokovna ekskurzija 2008“
Novica na spletni strani Društva rejcev drobnice Slovenska Bistrica 19.12.08

Nach oben scrollen