KIS Bildungsprogramm 2016 Frühjahr

KIS izobraževalni program 2016 pomlad

Pravilno gnojenje 28.01.2016 v Pliberku, predava Miha Zablatnik

Düngeberrechnung 28.01.2016 in Bleiburg, Vortragender Miha Zablatnik

Ekskurzija/Exkursion:

Licitacija lesa četrtek11.02.2016 v Slovenji Gradec, vodi DI Marjan Tomažej

Wertholzsubmission in Slowenien, Donnerstag, 11.02.2016 in Slovenji Gradec, Begleitung DI Marjan Tomažej

SONY DSC

Obrezovanje sadnih dreves/Obstbaumschnittkurs

Soboto/Samstag 27.02.2016
od/von 13:00 do/bis 16:00

Dobrla vas (bivša kmetijska šola)/Eberndorf (ehemalige landwirtscahftliche Fachschule)
predava/Vortragender DI Ernst Dragaschnig,

Cena/Preis 7.- €

Obrezovanje sadnih dreves/Obstbaumschnittkurs

Soboto/Samstag 12.03.2016
Od/von13:00 do/bis 16:00

Hodiše pri grajski štali/Keutschach beim Schlossstadel
Predava/Vortragender DI Ernst Dragaschnig

Cena/Preis 7.- €

IMG_0841

Spoznajmo »AJDO« Predavanje s pokušnjo/ »Hadn« Vortrag und Verkostung

Prijava potrebna/Anmeldung erforderlich
Cena/Preis 7,- €

Ponedeljek/Montag 07.03.2016
Dobrla vas Kulturni dom /Eberndorf Kulturhaus 19:00 – 20:30
Predava/Vortragende Daniela Pečnik

Sreda/Mittwoch 09.03.2016
farni dom v Bilčovs/ Pfarrheim in Ludmannsdorf 19:00 – 20:30
predava/Vortragende Daniela Pečnik

Moj način čebelarjenja skozi leto/ Bienenzucht Fachtag

Soboto/Samstag 05.03.2016
od/von 9:00 do/bis 16:30
v domu Prosvete v Tinjah/Katholisches Bildungshaus Sodalitas in Tainach
predavatelja/Vortragende: dipl. inž. Ivan Jurkovič in inž. France Šivic

Prispevek/Kursbeitrag: € 25.-

Ekskurzija/Exkursion

Vigredni sejm Komenda / Frühjahrsmesse Komenda

02.04.2016 podrobne informacije sledijo/nähere Informationen werden noch bekannt gegeben

627

Seminar kmetic/Bäuerinnen Seminar

Od/von 15.04 do/bis 17.04.2016 Ptuj podrobne informacije sledijo/nähere Informationen werden noch bekannt gegeben

IMG_6718

Ekskurzija/Exkursion

Dobrote slovenskih kemtij 2016 na Ptuj/Köstlichkeiten slowenischer Bauern 2016 in Ptuj podrobne informacije sledijo/nähere Informationen werden noch bekannt gegeben

Nedelja/Sonntag 22.maj 2016

Cena/Preis 35,- €

SPLET-N+ SPLET-S+3

IMG_1531

Prijava pri/Anmeldung bei:

KIS kmečki izobraževalni skupnosti

DI Marinka Mader-Tschertou

T: 0676/83 555 748

Mail: [email protected]

Nach oben scrollen