Društvo KIS

Kmečka izobraževalna skupnost

  KIS je izobraževalna organizacija slovenske manjšine na Koroškem, ustanovljena leta 1988. V prvi vrsti skrbi za dopolnilno izobraževanje kmečkega prebivalstva na avstrijskem Koroškem v slovenskem jeziku, ki v izobraževalnem sistemu za kmete sicer ni zastopan. S tem povezano je tudi usposabljanje južnokoroških kmetov za čezmejno sodelovanje, kar po pristopu Slovenije k EU na obeh straneh meje postaja čedalje pomembnejši faktor za uspešno gospodarjenje. KIS s svojim delovanjem redno nagovarja okoli 500 včlanjenih slovenskih južnokoroških kmetij.

Cilji Kmečke izobraževalne skupnosti

  strokovna izobrazba za kmete in kmetice
za dosego gospodarskih ciljev;
  ohranitev kmečkega gospodarjenja na južnem Koroškem;
pospeševanje slovenske strokovne jezikovne kompetence;
  usposabljanje južnokoroških kmetov za čezmejno sodelovanje s kmeti v Sloveniji;
  organizacija izobraževalnih prireditev, seminarjev in jezikovnih tečajev ter strokovnih ekskurzij;
  širjenje razumevanja za vrednote kmetijstva in gozdarstva, podeželja in tamkajšnjega prebivalstva;
  sodelovanje s kmetijskimi ustanovami na avstrijskem Koroškem in v sosednjih regijah

Aktivnosti

Jedro aktivnosti Kmečke izobraževalne skupnosti je njen izobraževalni program, poleg katerega pa izvaja še razne druge projekte.

Skozi leta je nastal širok spekter aktivnosti:
  izvajanje čezmejnih projektov predvsem na področju INTERREG
  organizacija in vodenje strokovnih ekskurzij na kmetijskem in gozdarskem področju po Koroškem in po Sloveniji
  organizacija sodelovanja slovenskih kmetij iz Koroške pri prireditvi „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju v Sloveniji
  izdaja vsakoletnega kmečkega koledarja
  organiziranje praks študentov in šolarjev iz slovenskih kmetijskih šol na koroških kmetijah
  sodelovanje s kmečkimi ustanovami na Koroškem in s slovenskimi kmečkimi ustanovami v Sloveniji, Italiji in na Madžarskem
  itd.

KIS je zanesljiv partner pri izvajanju projektov na kmetijskem področju ter pri vzpostavljanju čezmejnih stikov. Podpiranje povezanosti slovenskih kmetov in kmetic tumin onstran meje ter vključevanje nemško govorečih sodeželanov pri spoznavanju sosedov je za nas samoumevnost. Z vzpostavljanjem neposrednih stikov, izmenjavanjem izkušenj in mnenj skušamo doprinašati naš delež k zmanjšanju predsodkov in dobrem sožitju obeh narodnih skupnosti na Koroškem.

PRAVILA KIS (.doc)

 Občni zbor 12.11.2019 v Tinjah

Predsednica/Vorsitzende:                               DI Maria Mader-Tschertou, Slovenji Plajberk 52, 9163 Podgora

 

Podpredsednik/

Stellvertr.Vorsitzender:                                    DI Marian Tomažej, Strpna vas 8, 9143 Šmihel

                                                                               DI Tadej Čertov, Sele Cerkev 34, 9170 Sele

 

Tajnik/Schriftführer:                                        Franz Baumgartner, Bistrica 13, 9184 Šentjakob v R.

Blagajnik/Kassier:                                            Peter Korpitsch, Kršna vas 2, 9122 Škocjan

 

Namestn. Blagajnika/

Stellvertr.Kassier:                                             Miha Lipnik, Feldweg 1, 9122 Škocjan

Odborniki/Ausschussmitglieder:                   DI Domej Stefan, Rinkole 15, 9150 Pliberk

                                                                               Peter Korpitsch, Kršna vas 2, 9141 Dobrla vas

                                                                               Inž. Marijan Čik, Goreča vas 2, 9122 Škocjan

                                                                               Franz-Jožef Smrtnik, Korte 8, 9135 Bad Eisenkappel

                                                                               Miha Lipnik, Feldweg 1, 9122 Škocjan

                                                                               Eugen Sitter, Plešerka 20a, 9074 Hodiše

                                                                               Maria Kumer

                                                                              

Preglednika računov:                                        DI Peter Krištof, Vidra vas 10, 9150 Pliberk

                                                                               Peter,Janežič, Leše 4, 9183 Podrožca

Članstvo

V društvu so redni in izredni člani.
Redno letno članstvo je povezano s plačevanjem letne članarine, ki znaša trenutno € 35,00 na kmetijo ali družino.

Članstvo

V društvu so redni in izredni člani.
Redno letno članstvo je povezano s plačevanjem letne članarine, ki znaša trenutno € 35,00 na kmetijo ali družino.

Redni člani društva so lahko pravne in fizične osebe ter društva, ki se bavijo predvsem s pospeševanjem poklicnega in splošnega izobraževanja podeželjskega prebivalstva. Podporni člani lahko postanejo fizične in pravne osebe, ki podpirajo namen društva.

Nach oben scrollen